Företagskort

Mottagning av verksamheters grovavfall på Brista återvinningscentral.

Brista återvinningscentral är i första hand till för Sigtuna kommuns invånare. Företag som har mindre mängd grovavfall är välkomna att lämna sitt sorterade avfall på Brista ÅVC till en kostnad av 260 kronor/kubikmeter (m²). Debitering sker via faktura eller via  företagskort.

Företagare kan köpa ett klippkort med 10 klipp, där ett klipp motsvarar 0-3 m² avfall. Priset för ett klippkort är 3 400 kronor. Samtliga priser är inklusive moms.

Alla företagskunder som önskar ett klippkort måste registreras med en kontoansökan via Sigtuna Vatten & Renhållning AB. Använd gärna vårt formulär för ansökan om företagskort.

Nedanstående ingår inte i företagskortet:

Farligt avfall inklusive vattenbaserad färg, större mängder grov- eller byggavfall, elavfall som inte ingår i El-kretsens åtaganden, däck och tryckimpregnerat trä.

Avfall som inte ingår i företagsavtalet kan lämnas på annan återvinningsanläggning, till exempel Hagby eller Högbytorp. Alternativt kontakta en avfallsentreprenör för hämtning.