Varsågod! Här får du vår miljökalender. För att vi ska kunna ta hand om vår miljö på allra bästa sätt måste vi alla hjälpas åt.

I det nya området Sigtuna Stadsängar har utbyggnaden av det kommunala VA-nätet (med vatten-, avlopps- och dagvattenledningar) startat.

Nu kan du lämna allt textilavfall på Brista återvinningscentral eller på någon av våra återvinningsstationer.

Anlägga eller åtgärda enskilt avlopp?

Vi kan nu erbjuda kostnadsfri VA-rådgivning till er fastighetsägare som står i begrepp att åtgärda eller nyanlägga sina enskilda […]

VA-arbeten Olof Skötkonungs väg

På Olof Skötkonungs väg i Sigtuna pågår VA-arbeten. Spill- och dagvatten har lagts om och nu (slutet av april 2017) […]