Nu har Norrvatten, Sigtuna Vatten och Renhållning och Upplands-Bro kommun gemensamt tagit initiativ till att bygga en ny huvudvattenledning.

Varsågod! Här får du vår miljökalender. För att vi ska kunna ta hand om vår miljö på allra bästa sätt måste vi alla hjälpas åt.

I det nya området Sigtuna Stadsängar har utbyggnaden av det kommunala VA-nätet (med vatten-, avlopps- och dagvattenledningar) startat.

Nu kan du lämna allt textilavfall på Brista återvinningscentral eller på någon av våra återvinningsstationer.

Anlägga eller åtgärda enskilt avlopp?

Vi kan nu erbjuda kostnadsfri VA-rådgivning till er fastighetsägare som står i begrepp att åtgärda eller nyanlägga sina enskilda […]

VA-arbeten Olof Skötkonungs väg

På Olof Skötkonungs väg i Sigtuna pågår VA-arbeten. Spill- och dagvatten har lagts om och nu (slutet av april 2017) […]