Project Description

Anlägga eller åtgärda enskilt avlopp?

Vi kan nu erbjuda kostnadsfri VA-rådgivning till er fastighetsägare som står i begrepp att åtgärda eller nyanlägga sina enskilda avlopp.

Syftet med rådgivningen är bland annat att förse enskilda fastighetsägare med kunskapsunderlag, för hur ni ska kunna gå tillväga för att åtgärda brister i befintliga avloppsanläggningar eller vid nyanläggning av enskilda avlopp.

Kontakta vår VA-rådgivare Friedrich Lieber på telefon 08-40 92 51 16, eller via e-post friedrich.lieber@sigtunavatten.se för att få rådgivning direkt eller boka tid för ett personligt möte.