Project Description

VA-arbeten Olof Skötkonungs väg

På Olof Skötkonungs väg i Sigtuna pågår VA-arbeten. Spill- och dagvatten har lagts om och nu (slutet av april 2017) pågår renovering av vattenledningen.

Efter avslutande VA-arbeten kommer återställning i form av asfaltering av gatan att ske.