Project Description

Ny återvinningscentral i Märsta

Sigtuna Vatten & Renhållning bygger en ny återvinningscentral på Voltgatan i Märsta. Den nya återvinningscentralen kommer att ersätta Brista återvinningscentral under nästa år.

Just nu pågår markarbeten på platsen, arbetena utförs av Sigtuna kommun, Teknik&Natur.

Under förutsättning att det sökta bygglovet godkänns kommer en modulär ramp/plattform av betong att uppföras under hösten. Modulo Systems har upphandlats för att leverera och montera plattformen.

Plattformen kommer att användas för avfallslämning i containrar samt utnyttjande av utrymmen inuti byggnaden, bland annat hantering av återbruksmaterial. Avfall och byggmaterial för återbruk kommer även kunna lämnas i containrar och tippfickor i markplan.