Projektbeskrivning

Ny återvinningscentral i Märsta

Sigtuna Vatten & Renhållning bygger en ny återvinningscentral på Voltgatan i Märsta. Den nya återvinningscentralen kommer att ersätta Brista återvinningscentral under 2020.

Sigtuna kommun, Teknik&Natur utför markarbetena. Modulo Systems har upphandlats för att leverera och montera en modulär ramp/plattform av betong tillsammans med personalutrymmen.

Plattformen kommer att användas för avfallslämning i containrar samt utnyttjande av utrymmen inuti byggnaden, bland annat hantering av återbruksmaterial. Avfall och byggmaterial för återbruk kommer även kunna lämnas i containrar och tippfickor i markplan.