Projektbeskrivning

Ny huvudvattenledning

En ny huvudvattenledning mellan Upplands-Bro och Sigtuna blir klar i höst.

Upplands-Bro kommun och Sigtuna kommun förses med dricksvatten från Norrvatten genom vattenledningar med singelmatning från varsitt håll. För att knyta ihop ledningsnätet mellan Upplands-Bro och Sigtuna och därmed öka säkerheten i leveransen av dricksvatten byggs en ny vattenledning på sträckan.

I Sigtuna pågår nu det sista arbetet med att koppla ihop den nya ledningen med det befintliga ledningsnätet. Senare i höst kommer hela arbetet att avslutas.

Mer information om projektet finns på Norrvattens hemsida.