Project Description

Ny huvudvattenledning

En ny huvudvattenledning ska dras mellan Upplands-Bro och Sigtuna.

Bakgrund
Upplands-Bro kommun och Sigtuna kommun förses med dricksvatten från Norrvatten genom vattenledningar med singelmatning. Redan på 1970-talet började Norrvatten att undersöka möjligheterna att knyta ihop ledningsnätet mellan Upplands-Bro och Sigtuna och en tänkbar sträckning togs fram.

Nu har Norrvatten, Sigtuna Vatten och Renhållning och Upplands-Bro kommun gemensamt tagit initiativ till att bygga en ny vattenledning den tänkta sträckan.

Syfte
Syftet är att öka säkerheten i leveransen av dricksvatten och minimera driftavbrott i huvudledningsnätet.

Arbetsgång
Sträckan har delats in i 5 etapper, med start i Upplands-Bro och slut i Sigtuna. Arbete med sista etappen pågår nu i Garnsviken.

Mer information om projektet finns på Norrvattens hemsida.