Project Description

Steninge Slottsby

Steninge Slottsby är det nya område som skapas i anslutning till Steninge Slott. Där pågår utbyggnad av det allmänna VA-nätet i samband med anläggning av nya gator. Inom området kommer även ett flertal dagvattendammar att byggas.

Byggnation pågår i ett flertal etapper samtidigt, av både huvudvägar och kvartersgator inom tunen. Även viss byggnation av bostäder har startats. Detta medför att det är ett flertal entreprenörer som är verksamma inom området. Entreprenör för att bygga ut huvudgatan och tillhörande VA-ledningar är SVEAB.

Mer information finns på hemsidan för Steninge Slottsby.