Driftinformation

Planerade och pågående arbeten

Nedan hittar du de arbeten vi på Sigtuna Vatten och Renhållning planerar eller utför.

Med start vecka 14 planeras VA-arbeten längs Sågvägen i Rosersberg. Läs mer i Info om VA-arbeten Sågvägen.

Driftstörningar

Eventuella driftstörningar som uppstår i vatten- eller avloppsförsörjningen redovisas nedan.