Hushållsavfall

Sigtuna Vatten & Renhållning AB är ansvarig för hanteringen av allt hushållsavfall i Sigtuna kommun och använder entreprenörer som utför det praktiska arbetet som till exempel insamling och behandling.

Vad är hushållsavfall?

Hushållsavfall är den typ av avfall som uppstår i ett hushåll, eller avfall från verksamhet som liknar det avfall som uppstår i hushåll. Hit räknas alltså brännbart avfall, matavfall och grovavfall. För elavfall gäller producentansvar, men det är Sigtuna Vatten & Renhållning AB som ska hämta elavfall hos hushållen och se till att det kommer till producentens insamlingsplats. Vi ansvarar även för insamling av slam från enskilda avlopp, latrin, samt fett och olja från verksamheter.

Brännbart avfall

Brännbart avfall är det avfall som du samlar i soppåsen och lägger i det gröna kärlet. Det är det avfall som vanligen uppstår i hushållet. Detta brinner utan energitillskott efter det att förbränningsprocessen startar.

Vad är brännbart hushållsavfall?

Om man är noga att källsortera minskar mängden avfall som går till förbränning. Men helt tom blir ändå inte soppåsen. Här listas några produkter som du ska lägga i ditt gröna kärl för brännbart. Kom ihåg att samla soporna i en påse som du knyter ihop.

 • Bakplåtspapper, ballonger, blöjor
 • CD/DVD- fodral, cigaretter
 • Dammsugarpåsar, diskborstar, disktrasor
 • Engångsbestick
 • Fotografier
 • Hundbajspåsar, hygienartiklar, hårtussar, häftmassa
 • Julklappssnören
 • Kladdiga förpackningar som är svåra att rengöra (exempelvis kladdig, använd plastfolie)
 • Klippta kontokort, kork, kuvert
 • Ljusstumpar
 • Pennor, plastredskap, plåster och post-it lappar
 • Skurtrasor, skärbräda, snus
 • Tejp, tops- och bomullstussar, trasiga husgeråd utan el, tuggummi
 • Tvättsvampar, tändstickor
 • Vax- och pappersdukar, vykort

Matavfall

Närmare hälften av våra sopor är matavfall, motsvarande mer än 70 kilo per person och år. För miljön är det allra bäst att minska mängden sopor. Men rätt omhändertaget kan matavfallet genom rötning omvandlas till biogas och biogödsel.

Matavfallspåsar kan du hämta här:

Brista Återvinningscentral, Drakegården i Sigtuna, Kommunhuset/receptionen i Märsta, Lunda Livs, Matöppet i Rosersberg, Märsta bibliotek, Sigtuna bibliotek och Valsta bibliotek.

Så sorterar du ditt matavfall

För att matavfallet ska kunna omvandlas till biogas och biogödsel måste det hålla hög kvalitet. Var därför noggrann med att inte blanda in hushållssopor i matavfallet.

Vill du sortera ut ditt matavfall? Kontakta oss för att ändra ditt abonnemang och få ett kärl för detta.

Avfallskvarn

Sigtuna Vatten & Renhållning AB lämnar inte ut några tillstånd för att installera avfallskvarnar med koppling till spillvattennätet. Anledningen till att kommunen avstår från att ge tillstånd är att kunskapen om effekten som det nermalda matavfallet har på ledningsnätet i dagsläget är för dålig. Till exempel finns oro för att risken för stopp i ökar.

Att samla in matavfall i separat brunt kärl är förstahandsval och även det mest miljövänliga enligt de undersökningar som gjorts. Det insamlade matavfallet blir både biogas och biogödsel.

Installation av avfallskvarn inom verksamheter

Avfallskvarn hos verksamheter får inte anslutas till det kommunala spillvattennätet utan ska samlas upp i en, för detta ändamål avsedd, behållare.

Läs mer på www.sorteramatresten.se

JA – Det här ska läggas i matavfallspåsen:

 • Alla slags matrester, både råa och tillagade.
 • Kött, korv, fisk, fläsk, kyckling och skaldjur.
 • Frukt- och grönsaksrester, skal.
 • Kaffesump, kaffefilter, teblad/tepåsar.
 • Pasta, nudlar och ris.
 • Bröd; hårt, mjukt och kaffebröd.
 • Äggskal.

NEJ – Det här ska inte läggas i matavfallspåsen:

 • Plastpåsar, plastfilm eller aluminiumfolie.
 • Cigarettfimpar, snus eller aska.
 • Blöjor, bindor eller våtservetter.
 • Damm, dammsugarpåsar.
 • Vinkorkar, kapsyler eller matförpackningar/omslag.
 • Glasspinnar, ätpinnar.
 • Pizzakartonger.
 • Kattsand eller spån från husdjur.
 • Stearinljus.
 • Textilier eller liknande material.

Grovavfall

Grovavfall är avfall som är för stort eller tungt för att läggas i soppåsen. Alternativs avfall som inte brinner så bra. Försök så långt det går att ta i sär avfallet för att det ska bli lättare att skilja på exempelvis metall- och trädelar.

Lämna in ditt grovavfall på Brista ÅVC

Ditt grovavfall kan du själv lämna på Brista Återvinningscentral. Bor du i flerfamiljshus vänder du dig till fastighetsvärden för information om var ditt grovavfall ska lämnas.

Hämtning av grovavfall i närheten av dig

Lämna in ditt grovavfall och farliga avfall genom att besöka vår returbil eller gå på en av våra mobila återvinningshelger.

Hämtning av grovavfall från en- och tvåfamiljshus och fritidshus.

Beställning för hämtning av grovavfall gör du via vår mail: info@sigtunavatten.se eller vår telefon 08-409 251 01. Varje kolli får väga högst 15 kg och beställning ska göras fem arbetsdagar innan önskad hämtning.

Taxa för hämtning av grovavfall är:

500 kronor för upp till 3 kolli á 15 kilo. Efter det debiteras 200 kronor per kolli.

Att tänka på när du ställer ut ditt grovavfall:

 • Grovavfallet ska vara sorterat i brännbart och icke brännbart.
 • Du får lämna max tre kollin.
 • Märk upp utställda kollin med grovavfall.
 • Utställda kollin får inte väga mer än 15 kg.
 • OBS! Inga el-produkter hämtas.

Grovavfall är avfall från hushåll som inte kan läggas i soppåsen eller i det gröna kärlet.

Övrigt avfall

Avfall som inte räknas till grovavfall kan du lämna avgiftsfritt till Brista Återvinningscentral. Exempel på detta är bl.a. badkar, toalettstolar, värmepannor och varmvattenberedare.

Elavfall

Elavfall är saker som har drivits med sladd eller batteri: datorer, elektriska saker och verktyg, glödlampor, kameror, kaffebryggare, lysrör, lågenergilampor, spisar, tvättmaskiner m.m.

Det är förbjudet att lägga elavfall på soptipp eller att skicka det till förbränning. Lägg därför inget elavfall i hushållssoporna eller grovsoporna. Lämna in ditt elavfall  på Brista Återvinningscentral, till miljöbilen eller via våra mobila återvinningshelger.

Hämtning av elavfall vid småhus

Under 2019 kommer elavfall att hämtas vid småhus under veckorna 8, 9, 38 och 39. Hämtning sker samma dag som vi tömmer ditt hushållsavfall. Beställ hämtning av ditt elavfall vecka 6 och 36 via vår kundtjänst på telefon : 08-409 251 01 eller via vår mail: info@sigtunavatten.se.

Flerfamiljshus

Elavfall hämtas i flerfamiljshus var 4:e vecka.

Hämtning av vitvaror

Undantaget kyl och frys, för dessa beställer du kostnadsfri hämtning av oss via formuläret som du hittar här eller via vår kundtjänst på telefon 08-409 251 01.

Vanliga frågor om avfall

Om soporna inte är hämtade, avvakta ett dygn och kontakta sedan kundtjänst.

Soporna hämtas mellan 06 och 22. Dina sopor kan komma att hämtas senare än vanligt.

Vanligtvis hämtas sopor mellan 06 och 22 vardagar varannan vecka.

Sopkärl ska placeras med handtaget åt samma håll som sopbilen lämnade det. Vi har olika sopbilar i olika delar av kommunen, så variationer förekommer.

Placera kärlet max 1,5 m från där bilen kan stanna. Se även till att det inte finns något hinder närmre än 1 m bakom kärlet och att det ska vara en fri höjd på 4 m där kärlet placeras. Har du både matavfall och hushållsavfall ska dessa kärl placeras med minst 75 cm mellanrum.

Släng pappers-, plast-, metall- och glasförpackning samt tidningar hos närmaste återvinningsstation.
Läs mer om källsortering på:
Förpacknings- & tidningsinsamlingen

För övrigt avfall såsom batterier, målarfärg, elektronik, sprayburkar, läs mer i respektive avsnitt

Ja, enligt miljöbalken och den kommunala renhållningsordningen måste alla fastighetsägare ha ett avfallsabonnemang. Det är straffbart att transportera eller göra sig av med eget avfall.

Det omvandlas till biogas. En personbil kan köra drygt 2 km på en soppåse matavfall.

Läs om avfallsavgifterna här.