Avfall

Det ska vara lätt att göra rätt!
Här finns all information kring de olika avfallstjänsterna vi tillhandahåller.

Avfall är ett brett begrepp som innefattar allt från vanligt hushållsavfall du slänger i soptunnan till farligt avfall och elavfall som kräver särskild hantering.

Hushållsavfall och matavfall hämtas med våra bilar, vilka åker runt i hela kommunen. Läs mer om dem här.

Farligt avfall lägger du i den röda boxen som du kan boka hämtning av genom vår kundtjänst. Du kan även lämna in ditt farliga avfall till miljöbilen eller på miljöstationen Brista ÅVC.

Elavfall hämtas vid din fastighet en eller ett par gånger om året. Bor du i flerfamiljshus ställer du ditt elavfall i elavfallsrummet. Du kan även lämna ditt elavfall på Brista ÅVC. Läs mer om elavfall här.

Är ditt avfall något som någon annan kan ha nytta av? Hela kläder, möbler och annat kan du lämna in till second hand-butikerna runt om i Sigtuna.

Förpackningar, tidningar och textiler kan du lämna vid någon av återvinningsstationerna som finns i Sigtuna. Du hittar dem här.

Vanliga frågor om avfall

Om soporna inte är hämtade, avvakta ett dygn och kontakta sedan kundtjänst.

Soporna hämtas mellan 06 och 22. Dina sopor kan komma att hämtas senare än vanligt.

Vanligtvis hämtas sopor mellan 06 och 22 vardagar varannan vecka.

Sopkärl ska placeras med handtaget åt samma håll som sopbilen lämnade det. Vi har olika sopbilar i olika delar av kommunen, så variationer förekommer.

Placera kärlet max 1,5 m från där bilen kan stanna. Se även till att det inte finns något hinder närmre än 1 m bakom kärlet och att det ska vara en fri höjd på 4 m där kärlet placeras. Har du både matavfall och hushållsavfall ska dessa kärl placeras med minst 75 cm mellanrum.

Släng pappers-, plast-, metall- och glasförpackning samt tidningar hos närmaste återvinningsstation.
Läs mer om källsortering på:
Förpacknings- & tidningsinsamlingen

För övrigt avfall såsom batterier, målarfärg, elektronik, sprayburkar, läs mer i respektive avsnitt

Ja, enligt miljöbalken och den kommunala renhållningsordningen måste alla fastighetsägare ha ett avfallsabonnemang. Det är straffbart att transportera eller göra sig av med eget avfall.

Det omvandlas till biogas. En personbil kan köra drygt 2 km på en soppåse matavfall.

Läs om avfallsavgifterna här.