Företag

Du som är företagare behöver tänka på frågor som handlar om avfall och VA. Här hittar du mer information om de lagar och regler du som företagare behöver följa. Behöver du beställa container, skaffa grönt kort eller ändra i dina abonnemang hittar du all nödvändig information under mina sidor.

Så här ska avfall tas omhand

Läs mer genom att klicka här.

Att tänka på vad gäller VA

Samma avloppsregler som gäller hemma gäller naturligtvis på jobbet också. Dessutom gäller även ett antal andra regler som du bör känna till.

Många verksamheter som hanterar mat behöver ha en fettavskiljare, ofta behövs även sprinkler installeras.

Regler runt avloppshantering för verksamheter kan du läsa mer om på Käppalaverket.