Lagar och regler

Sigtuna Vatten & Renhållnings verksamhet styrs av ett antal lagar, regler och bestämmelser.

Avfall

Hanteringen av kommunens avfall är en viktig framtidsfråga för miljön. Nya miljö- och samhällskrav kräver nya lösningar för avfallshanteringen. Sigtuna kommun är en ekokommun och vill ytterligare förstärka inriktningen på en hållbar utveckling genom förbättrad avfallshantering. Arbetet utförs bland annat med hjälp av de kommunala styrdokumenten:

  • Avfallsplan
  • Renhållningsordning
  • Renhållningstaxa

Du hittar mer information om gällande lagtexter och de olika styrdokumenten nedan.

Avfallsplan

Riksdagen beslutade 1990 att kommunerna ska ta fram kommunala avfallsplaner, något som idag är inskrivet i Miljöbalken. Kommunens så kallade renhållningsordning består av avfallsplanen tillsammans med föreskrifterna för hur avfallshantering ska gå till. Avfallsplanen är en del av renhållningsordningen och antas av kommunfullmäktige.

Syftet med Sigtuna kommuns avfallsplan är att

  • ge en samlad bild av den nuvarande avfallshanteringen
  • ange mål och strategier för minskning av avfallet och ökad återvinning
  • långsiktigt styra avfallshanteringen i riktning mot ett hållbart samhälle.

Renhållningsordningen

I varje kommun måste det finnas en renhållningsordning. En renhållningsordning är lokala föreskrifter och bestämmelser om hur kommunen ska hantera avfall. Det är ett verktyg för att styra hanteringen av avfall. Exempelvis kan fastighetsinnehavare och verksamheter se vilka skyldigheter och vilka ansvar som vilar på dem.

Renhållningsordningen är ett komplement till gällande lagstiftning inom området. Du kan ta del av renhållningsordningen via länken längst ner på sidan. Du hittar även länkar till gällande lagtexter där.