Om oss

Sigtuna Vatten & Renhållning AB bildades 2014, vi levererar dricksvatten och ombesörjer avloppsomhändertagandet till alla invånare och kunder inom verksamhetsområdet för VA. Vi ansvarar även för omhändertagande av invånarnas hushållsavfall.

Vår verksamhets idé

Sigtuna Vatten & Renhållning AB ska förse kommunens invånare och företag med tjänster av hög kvalitet inom VA- och avfallsområdet. Verksamheten ska vara hållbar, nära och pålitlig.

”Det ska vara lätt att göra rätt”

Styrelse

Styrelsen speglar den politiska sammansättningen i Sigtuna kommun. Samtliga ledamöter och suppleanter är valda av kommunfullmäktige. Styrelsen består av fem ledarmöter och tre ersättare.

Ledamöter:

  • Kjell Holmgren (M), ordförande
  • Bo Raattamaa (M), vice ordförande
  • Fredrik Brodin (C)
  • Ronnie Lundin (S)
  • Marianne Åslin (S)

Ersättare:

  • August Eriksson (M)
  • Anders Eriksson (L)
  • Lars Andersson (S)