Fettavskiljare

Fett orsakar ofta problem som stopp i avloppsledningarna. Därför ställer vi krav på att fettavskiljare ska finnas i verksamhetslokaler där mat/livsmedel tillagas och förbereds.

Fettutsläpp från restauranger, gatukök, livsmedelsaffärer m.m. orsakar på många håll problem i avloppsledningarna. I ledningarna sjunker vattentemperaturen, vilket gör att fett fastnar i rören och kan orsaka stopp i ledningsnätet. Konsekvenserna kan bli översvämning av avloppsvatten i källarutrymmen eller att orenat vatten kommer ut i vattendragen. Enligt ABVA (allmänna bestämmelser för brukande av Sigtuna kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning) får fastighetsägare inte släppa ut fett i större mängder. Vi har bara skyldighet att ta emot spillvatten av hushållskaraktär.

Exempel på verksamheter som måste ha fettavskiljare:

 • Bageri
 • Hamburgerbar
 • Konditori
 • Charkuteri
 • Tillverkningskök
 • Friteringsanläggning
 • Personalmatsal
 • Gatukök
 • Storkök
 • Pizzeria
 • Restaurang
 • Slakteri
 • Salladsbar

Tömning

Fettavskiljaren ska enligt renhållningsordningen för Sigtuna kommun tömmas minst fyra gånger per år. Anmälan om tömning och tömningsintervall ska göra till Sigtuna Vatten & Renhållning kundtjänst på telefon 08-409 251 01. Tömning ska utföras av vår upphandlade entreprenör.

Hur gör man för att installera en fettavskiljare?

Före installation ska fettavskiljaren anmälas via blanketten Vatten och avloppsinstallation, som du hittar längre ner på sidan. Byggherren ska också göra en bygganmälan före planerad installation av fettavskiljare. Blankett för bygganmälan beställs på bygglovsexpeditionen i Sigtuna kommun, telefon 08-591 260 00. Till bygganmälan ska en VA-ritning bifogas. Ritningen ska visa placering av fettavskiljaren med anslutnings- och avluftningsledningar.

När installationen är klar ska du anmäla det till Sigtuna Vatten & Renhållning AB.

Dimensionering och utformning

Installera typgodkänd, rätt dimensionerad och funktionstestad fettavskiljare enligt standarden SS-EN 1825-1. Kontakta en leverantör/VVS-konsult/rörinstallatör för korrekt dimensionering och installation.

Placering

Fettavskiljaren får inte placeras i lokaler där man hanterar livsmedel. Den får heller inte placeras i utrymmen där man vid tömning måste dra slangar genom den lokal där man hanterar livsmedel. Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt avskiljaren så att den är lättillgänglig vid rengöring, tömning och kontroll.

Nedladdningsbara dokument:

Blankett Vatten och avloppsinstallation