Återvinningsstationer

Alla förpackningar och tidningar som samlas in återvinns och blir nya förpackningar eller produkter.

Återvinningsstationer

Det är förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, som ansvarar för insamling av förpackningar och tidningar.

Märsta

 • Aspvägen/Svampvägen.
 • Cederströms slinga: Eurostop, P-plats.
 • Dragonvägen: Preem.
 • Ekillagårdsväg/Tingvallavavägen.
 • Midgårdsvägen 14: Midgårdsvägen parkering.
 • Nymärsta torg 3 – P-plats Willys.
 • Returvägen 22: Brista återvinningscentral.
 • Steningehöjdsvägen/Steningehöjden.
 • Stockholmsvägen/Ringvägen: Forum.
 • Valstavägen 2 Rondellen: Circle K.

Rosersberg

 • Rosersbergs station.

Sigtuna

 • Gamla Landsvägen/Granitvägen.
 • John Åkerlunds väg.
 • Stora Gatan/Vibyvägen.
 • Ragvaldsbo Gårdsväg 2.

Valsta

 • Midgårdsvägen 14: Vid parkeringen.

Tidningscontainrar

Dina tidningar kan du även lämna i TÅWAB tidningscontainrar. Du finner din närmaste tidningscontainer på följande platser:

 • Aspvägen.
 • Baldergatan.
 • Frejgatan.
 • Hugingatan/Muningatan.
 • Hällsbovägen.
 • Idungatan.
 • Kimsta.
 • Kommunkontor.
 • Mittehot, infart Hälgesta.
 • Mårdvägen.
 • Odensala.
 • Odensalasvägen Norrbackaskolan.
 • Olof Skötkonungs väg.
 • Olof Hartmans väg.
 • Sankt Persgatan/S:t Persskolan.
 • Saturnusringen.
 • Sigtunavägen, väg 263.
 • Skepptuna.
 • Skolbacken.
 • Skyttegatan.
 • Skånela.
 • Slottsvägen.
 • Smedsbol.
 • Solgatan.
 • Stora Brännbovägen.
 • Sätunavägen.
 • Södergatan/Sätunaskolan.
 • Tellusgatan.
 • Uppsalavägen.
 • Vidbo.
 • Västra Bangatan.

Synpunkter

Synpunkter på skötsel, städning och tömning lämnas till Förpacknings- och tidningsinsamlingen.

Nedladdningsbara dokument:

Sorteringsguide

Är du osäker på hur du ska sortera? läs mer här

Sopor.nu eller ftiab.se

Vanliga frågor om avfall

Om soporna inte är hämtade, avvakta ett dygn och kontakta sedan kundtjänst.

Soporna hämtas mellan 06 och 22. Dina sopor kan komma att hämtas senare än vanligt.

Vanligtvis hämtas sopor mellan 06 och 22 vardagar varannan vecka.

Sopkärl ska placeras med handtaget åt samma håll som sopbilen lämnade det. Vi har olika sopbilar i olika delar av kommunen, så variationer förekommer.

Placera kärlet max 1,5 m från där bilen kan stanna. Se även till att det inte finns något hinder närmre än 1 m bakom kärlet och att det ska vara en fri höjd på 4 m där kärlet placeras. Har du både matavfall och hushållsavfall ska dessa kärl placeras med minst 75 cm mellanrum.

Släng pappers-, plast-, metall- och glasförpackning samt tidningar hos närmaste återvinningsstation.
Läs mer om källsortering på:
Förpacknings- & tidningsinsamlingen

För övrigt avfall såsom batterier, målarfärg, elektronik, sprayburkar, läs mer i respektive avsnitt

Ja, enligt miljöbalken och den kommunala renhållningsordningen måste alla fastighetsägare ha ett avfallsabonnemang. Det är straffbart att transportera eller göra sig av med eget avfall.

Det omvandlas till biogas. En personbil kan köra drygt 2 km på en soppåse matavfall.

Läs om avfallsavgifterna här.