TRÄDGÅRDSAVFALL

Som invånare i Sigtuna kommun kan du få ditt trädgårdsavfall upphämtat av Sigtuna Vatten & Renhållning. Av trädgårdsavfallet gör vi sedan kompostjord.

Hur fungerar det?

I abonnemanget ingår ett avfallskärl som rymmer 370 liter som endast får användas till trädgårdsavfall. Tömning av kärlet sker varannan vecka, mellan vecka 15 och 44.

Hämtning av trädgårdsavfall är i dagsläget ett pilot-projekt som endast gäller för tätorterna. Är du osäker på om du kan ha abonnemanget, hör av dig till oss. Vill du abonnera på trädgårdsavfall, fyll i formuläret som du hittar här.

Exempel på trädgårdsavfall

  • Gräsklipp
  • Kvistar och löv
  • Växtdelar
  • Fallfrukt
  • Kottar

Att tänka på!

Lägg avfallet direkt i kärlet, utan säckar eller emballage. Kärlet får inte innehålla jord, stenar eller annat avfall än trädgårdsavfall. Vid felsortering töms inte kärlet.

Placering av kärl

Kärlet ska på tömingsdagen vara utställt senast klockan 06.00 vid fastighetsgränsen med hjulen ut mot gatan.

Beställ extra tömning

Om kärlet är fullt kan extra tömning bokas genom att maila till info@sigtunavatten.se. Vid bokning av extra tömning tillkommer en avgift på 332 kronor per tömning.

Vanliga frågor om avfall

Om soporna inte är hämtade, avvakta ett dygn och kontakta sedan kundtjänst.

Soporna hämtas mellan 06 och 22. Dina sopor kan komma att hämtas senare än vanligt.

Vanligtvis hämtas sopor mellan 06 och 22 vardagar varannan vecka.

Sopkärl ska placeras med handtaget åt samma håll som sopbilen lämnade det. Vi har olika sopbilar i olika delar av kommunen, så variationer förekommer.

Placera kärlet max 1,5 m från där bilen kan stanna. Se även till att det inte finns något hinder närmre än 1 m bakom kärlet och att det ska vara en fri höjd på 4 m där kärlet placeras. Har du både matavfall och hushållsavfall ska dessa kärl placeras med minst 75 cm mellanrum.

Släng pappers-, plast-, metall- och glasförpackning samt tidningar hos närmaste återvinningsstation.
Läs mer om källsortering på:
Förpacknings- & tidningsinsamlingen

För övrigt avfall såsom batterier, målarfärg, elektronik, sprayburkar, läs mer i respektive avsnitt

Ja, enligt miljöbalken och den kommunala renhållningsordningen måste alla fastighetsägare ha ett avfallsabonnemang. Det är straffbart att transportera eller göra sig av med eget avfall.

Det omvandlas till biogas. En personbil kan köra drygt 2 km på en soppåse matavfall.

Läs om avfallsavgifterna här.