Vatten

Vatten är det viktigaste vi har! På den här sidan hittar du information kring allt som har med vatten att göra.

Vårt viktigaste livsmedel

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Vi skulle kunna leva utan mat i veckor, men utan vatten skulle vi bara klara oss i några dagar. Vi behöver ungefär tre liter vatten per person och dygn. Av allt vatten på jorden finns cirka 97 procent i haven, men är odrickbart på grund av att det är saltvatten. Det vatten som Norrvatten använder för att producera dricksvatten av kommer från Mälaren.

Cirka två miljoner människor, tillsammans med oss i Sigtuna kommun, får sitt dricksvatten från Mälaren. Rent vatten i kran är något unikt för vårt land och är ingen självklarhet för alla på jorden.

Var rädd om ditt vatten, mitt vatten och vårt vatten.

Att tänka på

  • Duscha snabbt och använd snålspolande munstycke. Det halverar vattenmängden och kostnaden.
  • Installera snålspolande toaletter och laga läckande kranar. Ett års droppande motsvarar 9 000 liter vatten.
  • Diska inte under rinnande vatten, använd diskpropp eller balja. Skölj i kallt vatten och fyll disk- och tvättmaskin ordentligt.
  • Vattna blommor och trädgårdsland ur egen brunn eller regnvattentunna.
  • Att borsta tänderna med rinnande vatten slösar 15 liter i onödan.

Vanliga frågor om vatten

Spola minst 15 minuter på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc.) Obs! Spola endast kallvatten! Om problemet kvarstår kontakta oss.

Missfärgat vatten beror ofta på att rost lossnar och följer med från ledningsnätet. Orsaken kan vara avstängningar eller arbeten på ledningsnätet.

Mälarens vatten renas till dricksvatten i Norrvattens vattenverk, Görvälnverket. Vattnet genomgår en noggrann reningsprocess som ger ett mycket bra skydd mot mikroorganismer innan det leds ut till det allmänna vattenledningsnätet.

Läs mer:
Dricksvatten – norrvatten.se

Töm bassängen/poolen på bästa sätt genom att antingen:

  • leda ut det på tomten så att det filtreras ner i marken eller
  • leda det till närmaste dagvattenbrunn

En viktig sak att tänka på är att pool- och bassängvatten som innehåller klor alltid ska avkloreras innan poolen töms. Avklorering kan ske antingen genom att låta vattnet stå ute i solen i några dagar så att allt fritt klor förbrukas, eller genom att tillsätta en kemikalie som vanligen säljs i butiker för bassängtillbehör.

När vattnet är avklorerat kan ett alternativ alltså vara att infiltrera det i marken genom att tömma poolen på en lämplig yta på den egna tomten, till exempel på gräsmattan eller annan genomsläpplig yta. Är detta inte praktiskt genomförbart kan vattnet tömmas i dagvattennätet. Detta sker lämpligen genom att vattnet via slang pumpas till närmaste gatubrunn. Kontakta oss om du är osäker på vad som är bäst i ditt fall.

Observera att det INTE är ett alternativ att leda vattnet till spillvattennätet, till exempel via bostadens duschbrunn, badkar eller motsvarande. Poolvatten är betydligt renare än spillvattnet som leds till Käppalaverket. Hamnar poolvatten med spillvattnet förorenas det i onödan och det kommer att föra med sig oönskade ämnen som fosfor, kväve, metaller och läkemedelsrester ut i Östersjön.

Läs mer:

Käppalaverket

Ägarbyte ska alltid anmälas skriftligen. Formulär för ägarbyte finns under självservice.

Kontakta ditt försäkringsbolag.
Kontakta sedan kommunens växel:
08-591 260 00

Läs om avgifter för vatten och avlopp här.