Vatten

Vatten är det viktigaste vi har! På den här sidan hittar du information kring allt som har med vatten att göra.

Vårt viktigaste livsmedel

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Vi skulle kunna leva utan mat i veckor, men utan vatten skulle vi bara klara oss i några dagar. Vi behöver ungefär tre liter vatten per person och dygn. Av allt vatten på jorden finns cirka 97 procent i haven, men är odrickbart på grund av att det är saltvatten. Det vatten som Norrvatten använder för att producera dricksvatten av kommer från Mälaren.

Cirka två miljoner människor, tillsammans med oss i Sigtuna kommun, får sitt dricksvatten från Mälaren. Rent vatten i kran är något unikt för vårt land och är ingen självklarhet för alla på jorden.

Var rädd om ditt vatten, mitt vatten och vårt vatten.

Att tänka på

  • Duscha snabbt och använd snålspolande munstycke. Det halverar vattenmängden och kostnaden.
  • Installera snålspolande toaletter och laga läckande kranar. Ett års droppande motsvarar 9 000 liter vatten.
  • Diska inte under rinnande vatten, använd diskpropp eller balja. Skölj i kallt vatten och fyll disk- och tvättmaskin ordentligt.
  • Vattna blommor och trädgårdsland ur egen brunn eller regnvattentunna.
  • Att borsta tänderna med rinnande vatten slösar 15 liter i onödan.

Vanliga frågor om vatten

Första steget till en VA-anslutning är att fylla i blanketten för vatten och avloppsinstallation och skicka in den. Därefter skickas faktura för anläggningsavgift ut, och servisledning med förbindelsepunkt upprättas. Fakturan ska vara betald och vattenmätare ska vara uppsatt innan inkoppling till VA- anläggningen utförs. Vattenmätaren ägs av oss och du kan beställa uppsättning genom att skicka e-post till info@sigtunavatten.se, alternativt telefon 08-409 251 01. Observera att enbart vår personal eller vår entreprenör får hantera ventilen i gatan.

ABVA, allmänna bestämmelser för användandet av Sigtuna kommuns allmänna vatten och avloppsanläggningar samt VA-taxan gäller för alla kunder med abonnemang hos oss.

Blanketten hittar du här.

Läs om vattenmätare och hur du läser av den här.

Spola minst 15 minuter på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc.) Obs! Spola endast kallvatten! Om problemet kvarstår kontakta oss.

Missfärgat vatten beror ofta på att rost lossnar och följer med från ledningsnätet. Orsaken kan vara avstängningar eller arbeten på ledningsnätet.

Mälarens vatten renas till dricksvatten i Norrvattens vattenverk, Görvälnverket. Vattnet genomgår en noggrann reningsprocess som ger ett mycket bra skydd mot mikroorganismer innan det leds ut till det allmänna vattenledningsnätet.

Läs mer:
Dricksvatten – norrvatten.se

Hur du tömmer en bassäng/pool kan du läsa här.

Ägarbyte ska alltid anmälas skriftligen. Formulär för ägarbyte finns under självservice.

Kontakta ditt försäkringsbolag.
Kontakta sedan kommunens växel:
08-591 260 00

Läs om avgifter för vatten och avlopp här.