Tack för att du har kontaktat oss! Vi återkommer inom kort.

Välkommen till självservice och Mina sidor!

Under Mina sidor har vi samlat ärenden som du enkelt själv kan sköta hos oss – dygnet runt och året om.
Nedan finner du alla våra formulär för att ändra i befintliga abonnemang. Genom att logga in med kund- och personnummer kan du följa din vattenförbrukning, lämna vattenmätarställning och se din nästa tömningsdag för hushållsavfall. Du kan även se dina fakturor för både vatten, avlopp och avfall. Har du frågor, kontakta kundtjänst så hjälper vi dig.

Självservice

Nedan finner du alla våra formulär för att ändra i befintliga abonnemang. Webb-formulären skickas in till oss med en gång, medan de som är i PDF-form får du skriva ut och fylla i innan du skickar dessa till oss. Har du frågor, kontakta kundtjänst så hjälper vi dig.

Ansökan om ny VA-installation

Första steget för anslutning till och rätt att bruka den allmänna VA-anläggningen är att fylla i och skicka in blanketten för vatten och avloppsinstallation. Blanketten hittar du här, det går självklart bra att även kontakta kundtjänst och få blanketten hemskickad.

Därefter skickas faktura för anläggningsavgift ut, och servisledning med förbindelsepunkt upprättas. Fakturan ska vara betald och vattenmätare ska vara uppsatt innan inkoppling till VA- anläggningen utförs. Vattenmätaren ägs av oss och du kan beställa uppsättning genom att skicka e-post till info@sigtunavatten.se, alternativt telefon 08-409 251 01. Observera att enbart vår personal eller vår entreprenör får hantera ventilen i gatan.

ABVA, allmänna bestämmelser för användandet av Sigtuna kommuns allmänna vatten och avloppsanläggningar samt VA-taxan gäller för alla kunder med abonnemang hos oss.

VA-installation blankett

Vill du byta storlek på ditt gröna kärl? Passa på att göra det via nedanstående formulär!

I samband med att du lämnar dina uppgifter på blanketten samtycker du till att Sigtuna Vatten & Renhållning AB behandlar personuppgifterna om dig. Uppgifterna kommer att användas för administration och underlag för debitering samt för tömning av behållare.

Behandling sker enbart för dessa ändamål och uppgifterna kommer inte att lämnas ut till någon annan. Du har rätt att genom skriftlig begäran få information om, och rättelse av, uppgifterna.

Boka ditt sommarabonnemang för matavfall senast den 30/4

Du som vill ha hämtning av ditt matavfall varje vecka under veckorna 24 – 35, bokar ett sommarabonnemang hos oss.

Abonnemaget kostar 500 kronor per år.

Du kan boka ditt abonnemang via formuläret nedan.

I samband med att du lämnar uppgifterna på blanketten samtycker du till att Sigtuna Vatten & Renhållning AB behandlar personuppgifterna om dig. Uppgifterna kommer att användas för administration och underlag för debitering samt för tömning av behållare.

Behandling sker enbart för dessa ändamål och uppgifterna kommer inte att lämnas ut till någon annan. Du har rätt att på skriftlig begäran få information om, och rättelse av, uppgifterna.

Tömning av röd box

Vill du bli av med ditt farliga avfall på ett miljösäkert och enkelt sätt, beställ tömning via formuläret nedan. Boxen ställer du ut på trappan tömningsdag.

Schema för tömningar, för ditt område finns på sidan om farligt avfall.

Tömning sker mellan klockan 09.00 – 17.00 av vår miljöbil.

I samband med att du lämnar dina uppgifter på blanketten samtycker du till att Sigtuna Vatten & Renhållning AB behandlar personuppgifterna om dig. Uppgifterna kommer att användas för administration och underlag för debitering samt för tömning av behållare.

Behandling sker enbart för dessa ändamål och uppgifterna kommer inte att lämnas ut till någon annan. Du har rätt att genom skriftlig begäran få information om, och rättelse av, uppgifterna.

Boka hämtning av julgran

Boka hämtning av din gamla julgran via formuläret nedan. Det går också bra att boka via vår mail info@sigtunavatten.se eller via vår kundtjänst på telefon 08-409 251 01 senast den 12 januari.
Ställ sedan ut granen, utan belysning eller pynt, senast klockan 06.00 måndag den 13 januari, på samma ställe som vi hämtar ditt vanliga avfall. Hämtning sker någon dag under v. 3-4.

OBS! Granar med ljus och pynt lämnas kvar.

I samband med att du lämnar dina uppgifter på blanketten samtycker du till att Sigtuna Vatten & Renhållning AB behandlar personuppgifterna om dig. Uppgifterna kommer att användas för administration och underlag för debitering samt för tömning av behållare.

Behandling sker enbart för dessa ändamål och uppgifterna kommer inte att lämnas ut till någon annan. Du har rätt att genom skriftlig begäran få information om, och rättelse av, uppgifterna.

Byggvatten

Vid husbyggnation kan du ansluta din fastighet till byggvatten. Allt byggvatten som levereras ska mätas. Var anslutning kan ske avgörs i samråd med oss efter anmälan om byggvatten. En vågrätt placerad konsol för vattenmätare med avstängningsventiler före och efter mätaren ska finnas. Platsen ska vara köldskyddad/uppvärmd.

Observera att avstängningsventilen i gatan endast får hanteras av oss! 

Anmäl att du behöver byggvatten via formuläret nedan. Fält markerade med en asterisk (*) måste fyllas i för att du ska kunna skicka in anmälan.

I samband med att du lämnar dina uppgifter på blanketten samtycker du till att Sigtuna Vatten & Renhållning AB behandlar personuppgifterna om dig. Uppgifterna kommer att användas för administration och underlag för debitering.

Behandling sker enbart för dessa ändamål och uppgifterna kommer inte att lämnas ut till någon annan. Du har rätt att genom skriftlig begäran få information om, och rättelse av, uppgifterna.

Containerbeställning

För att beställa en container för insamling av brännbart hushållsavfall, grovavfall, metallskrot eller trädgårdsavfall, fyll i formuläret nedan.

I samband med att du lämnar dina uppgifter på blanketten samtycker du till att Sigtuna Vatten & Renhållning AB behandlar personuppgifterna om dig. Uppgifterna kommer att användas för administration och underlag för debitering samt för tömning av behållare.

Behandling sker enbart för dessa ändamål och uppgifterna kommer inte att lämnas ut till någon annan. Du har rätt att genom skriftlig begäran få information om, och rättelse av, uppgifterna.

Eget omhändertagande av avfall

Vill du göra ett undantag från renhållningsordningen och ta hand om ditt eget avfall måste du ansöka om det. Blankett hittar du här.

Felanmälan – utebliven sophämtning

För anmälan av missade tömningar kan du använda vårt formulär som finns här.

Tänk på att tömning av avfall kan ske mellan klockan 06.00 – 22.00. Om vi missat att tömma ditt avfall så kan tömning ske tidigast nästkommande dag.

Har du övriga frågor är du välkommen att ringa vår  Kundtjänst på telefon 08 – 409 251 01.

I samband med att du lämnar dina uppgifter på blanketten samtycker du till att Sigtuna Vatten & Renhållning AB behandlar personuppgifterna om dig. Uppgifterna kommer att användas för administration och underlag för debitering samt för tömning av behållare.

Behandling sker enbart för dessa ändamål och uppgifterna kommer inte att lämnas ut till någon annan. Du har rätt att genom skriftlig begäran få information om, och rättelse av, uppgifterna.

Flyttanmälan och ägarbyte verksamhet

Ägarbyte ska alltid anmälas. Det är du som verksamhetsutövare som är skyldig att anmäla flytten till oss, det sker inte automatiskt.  Ägarbyte sker från det datum då anmälan är registerad hos oss. Nedan kan du fylla i formuläret för anmälan om ägarbyte. Du kan även få blankett hemskickad genom att kontakta kundtjänst.

Läsning av vattenmätare. Nya och tidigare ägare läser av mätare tillsammans. Avläsning sker på kontraktsdagen. Det innebär att mätarställning måste lämnas tom när flyttanmälan skickas in. Återkom med mätaravläsning till vår kundtjänst.
Abonnemang för hushållsavfall beställs av den nye ägaren. Vid val av sorterat abonnemang ingår ett brunt kärl för matavfall på 140 liter.

I samband med att du lämnar dina uppgifter på blanketten samtycker du till att Sigtuna Vatten & Renhållning AB behandlar personuppgifterna om dig. Uppgifterna kommer att användas för administration och underlag för debitering samt för tömning av behållare.

Behandling sker enbart för dessa ändamål och uppgifterna kommer inte att lämnas ut till någon annan. Du har rätt att genom skriftlig begäran få information om, och rättelse av, uppgifterna.

Flyttanmälan småhus, enbart hushållsavfall

Ägarbyte ska alltid anmälas. Det är du som fastighetsägare som är skyldig att anmäla flytten till oss, det sker inte automatiskt.  Ägarbyte sker från det datum då anmälan är registerad hos oss. Nedan kan du fylla i formuläret för anmälan om ägarbyte. Du kan även få blankett hemskickad genom att kontakta kundtjänst.

Abonnemang för hushållsavfall beställs av den nye ägaren. Vid val av sorterat abonnemang ingår ett brunt kärl för matavfall på 140 liter.

I samband med att du lämnar dina uppgifter på blanketten samtycker du till att Sigtuna Vatten & Renhållning AB behandlar personuppgifterna om dig. Uppgifterna kommer att användas för administration och underlag för debitering samt för tömning av behållare.

Behandling sker enbart för dessa ändamål och uppgifterna kommer inte att lämnas ut till någon annan. Du har rätt att genom skriftlig begäran få information om, och rättelse av, uppgifterna.

Flyttanmälan småhus, VA och hushållsavfall

Ägarbyte ska alltid anmälas. Det är du som fastighetsägare som är skyldig att anmäla flytten till oss, det sker inte automatiskt.  Ägarbyte sker från det datum då anmälan är registerad hos oss. Nedan kan du fylla i formuläret för anmälan om ägarbyte. Du kan även få blankett hemskickad genom att kontakta kundtjänst.

Läsning av vattenmätare. Nya och tidigare ägare läser av mätare tillsammans. Avläsning sker på kontraktsdagen. Det innebär att mätarställning måste lämnas tom när flyttanmälan skickas in. Återkom med mätaravläsning till vår kundtjänst.
Abonnemang för hushållsavfall beställs av den nye ägaren. Vid val av sorterat abonnemang ingår ett brunt kärl för matavfall på 140 liter.

I samband med att du lämnar dina uppgifter på blanketten samtycker du till att Sigtuna Vatten & Renhållning AB behandlar personuppgifterna om dig. Uppgifterna kommer att användas för administration och underlag för debitering samt för tömning av behållare.

Behandling sker enbart för dessa ändamål och uppgifterna kommer inte att lämnas ut till någon annan. Du har rätt att genom skriftlig begäran få information om, och rättelse av, uppgifterna.

Ansök om grönt kort

Grönt kort gäller för företagsskyltad bil eller tjänstebil som lämnar hushållsavfall på Brista ÅVC. Företag kan beställa Företagskort eller betala via faktura.

Grönt kort gäller för företagsskyltad bil eller tjänstebil som lämnar hushållsavfall på Brista ÅVC. Företag kan beställa Företagskort eller betala via faktura.

I samband med att du lämnar dina uppgifter på blanketten samtycker du till att Sigtuna Vatten & Renhållning AB behandlar personuppgifterna om dig. Uppgifterna kommer att användas för administration och underlag för debitering.

Behandling sker enbart för dessa ändamål och uppgifterna kommer inte att lämnas ut till någon annan. Du har rätt att genom skriftlig begäran få information om, och rättelse av, uppgifterna.

Hämtning av kyl/frys

Du kan beställa en kostnadsfri hämtning av oss för kyl/frys via formuläret nedan eller via vår Kundtjänst på telefon 08 – 409 251 01.

I samband med att du lämnar dina uppgifter på blanketten samtycker du till att Sigtuna Vatten & Renhållning AB behandlar personuppgifterna om dig. Uppgifterna kommer att användas för administration och underlag för debitering samt för tömning av behållare.

Behandling sker enbart för dessa ändamål och uppgifterna kommer inte att lämnas ut till någon annan. Du har rätt att genom skriftlig begäran få information om, och rättelse av, uppgifterna.

Företagskort

Beställ ditt Företagskort här, för att kunna lämna sorterat grovavfall på Brista Återvinningscentral. Företagskortet är ett klippkort med 10-klipp, där varje klipp motsvarar 0-3 kbm grovavfall. Priset för kortet är 3 400 kronor inklusive moms.

Nedanstående ingår inte i företagskortet:
Farligt avfall inklusive vattenbaserad färg, större mängder grov- eller byggavfall, elavfall som inte ingår i El-kretsens åtaganden, däck, tryckimpregnerat trä

Avfall som inte ingår i företagsavtalet kan lämnas på annan återvinningsanläggning till exempel Hagby eller Högbytorp. Alternativt kontakta en avfallsentreprenör för hämtning.

I samband med att du lämnar dina uppgifter på blanketten samtycker du till att Sigtuna Vatten & Renhållning AB behandlar personuppgifterna om dig. Uppgifterna kommer att användas för administration och underlag för debitering.

Behandling sker enbart för dessa ändamål och uppgifterna kommer inte att lämnas ut till någon annan. Du har rätt att genom skriftlig begäran få information om, och rättelse av, uppgifterna.

Ansök om nyckel till slam- och vattenkiosk

För att få tillgång till nyckel till någon av våra vatten- och slamkiosker ber vi dig fylla i och skicka in PDF:en som du hittar nedan.
Behöver du hjälp med utskrift, kontakta kundtjänst så skriver vi ut och skickar blanketten till dig.

Ansök om nyckelhantering för slam- och vattenkiosk

Nytt avfallsabonnemang för verksamheter

Du som driver ett företag måste enligt lag ha ett avfallsabonnemang på hushållsavfall hos Sigtuna Vatten & Renhållning AB. Ska du bedriva café,  gatukök, hamburgerbar, konditori, pizzeria, restaurang eller salladsbar så måste du även ha en fettavskiljare.

Vid sorterat abonnemang ingår ett brunt kärl för matavfall på 140 liter. Avfall hämtas en gång per vecka.
*endast för sorterat abonnemanag
*endast för sorterat abonnemanag

I samband med att du lämnar dina uppgifter på blanketten samtycker du till att Sigtuna Vatten & Renhållning AB behandlar personuppgifterna om dig. Uppgifterna kommer att användas för administration och underlag för debitering samt för tömning av behållare.

Behandling sker enbart för dessa ändamål och uppgifterna kommer inte att lämnas ut till någon annan. Du har rätt att genom skriftlig begäran få information om, och rättelse av, uppgifterna.

Nytt avfallsabonnemang

Vi erbjuder två olika typer av abonnemang för hushållen, sorterat eller osorterat abonnemang. Du som bygger nytt hus i Sigtuna kommun måste själv se till att ordna ett avfallsabonnemang, antingen via formuläret alternativt kontakta kundtjänst.

Vid val av sorterat abonnemang ingår ett brunt kärl för matavfall på 140 liter.
Hur långt kommer ditt kärl att vara placerat från sopbil?

I samband med att du lämnar dina uppgifter på blanketten samtycker du till att Sigtuna Vatten & Renhållning AB behandlar personuppgifterna om dig. Uppgifterna kommer att användas för administration och underlag för debitering samt för tömning av behållare.

Behandling sker enbart för dessa ändamål och uppgifterna kommer inte att lämnas ut till någon annan. Du har rätt att genom skriftlig begäran få information om, och rättelse av, uppgifterna.

Ansökan om dispens från årlig slamtömning av trekammarbrunn.

För att ansöka om dispens från den årliga tömningen av din trekammarbrunn måste du fylla i och skicka in en blankett. Blanketten hittar du hittar här.

Trädgårdsavfall

Hämtning av trädgårdsavfall är i dagsläget ett pilot-projekt som endast gäller för tätorterna. Är du osäker på om du kan ha abonnemanget, hör av dig till oss.

Du kan boka ditt abonnemang via formuläret nedan.

I samband med att du lämnar uppgifterna på blanketten samtycker du till att Sigtuna Vatten & Renhållning AB behandlar personuppgifterna om dig. Uppgifterna kommer att användas för administration och underlag för debitering samt för tömning av behållare.

Behandling sker enbart för dessa ändamål och uppgifterna kommer inte att lämnas ut till någon annan. Du har rätt att på skriftlig begäran få information om, och rättelse av, uppgifterna.

Villkor för uppehåll i hämtning

Fastigheten måste vara obebodd
Grundförutsättningen för uppehåll i hämtning är att fastigheten är obebodd och inte utnyttjas under en sammanhängande period om minst tre månader. Fritidshus måste vara obebodda under hela hämtningsperioden det vill säga vecka 18-39. Att fastigheten används sporadiskt eller att små mängder hushållsavfall produceras inom fastigheten är inte skäl som medger uppehåll i hämtning.

Grundavgift
Grundavgift debiteras även vid uppehåll i hämtning. Längsta tid för uppehåll Uppehåll för hämtning av hushållsavfall kan beviljas endast för 1 år i taget. När börjar uppehållet Ansökan kan inte göras retroaktivt. Uppehållet börjar gälla tidigast en månad från det datum då ansökan inkommit.

Ändrade förhållanden
Om förhållandena som medgivit uppehåll ändras måste ny ansökan göras. Detsamma gäller vid ägarändringar.

Uppehåll i avfallshämtning