Kontakt

Tveka inte att höra av dig om du har frågor gällande våra tjänster, om du upptäckt någon driftstörning eller har tankar kring hur vi kan utveckla vår verksamhet.

Nedan finns specifika kontaktuppgifter till våra medarbetare. Du når oss antingen via telefon eller epost: fornamn.efternamn@sigtunavatten.se.

Kundtjänst

Telefon: 08-409 251 01
E-post: info@sigtunavatten.se

VD

Greger Svensson
Telefon: 08-409 251 12
Övergripande ansvar. Inriktning främst mot renhållningsområdet

Avfallschef

Winand Hendriks
Telefon: 08-409 251 35

Avfallsstrateg

Maria Nordmark
Telefon: 08-409 251 03
Kommunikation, avfalls- juridiska frågor, matavfall, kvalitetsarbete, återvinning, m.m

Avfallshandläggare

Alex Burghardt
Telefon: 08-409 251 22
Driftsfrågor och avvikelser

Joakim Rehnström
Telefon: 08-409 251 18
Statistik

VA-rådgivning

Friedrich Lieber
Telefon: 08-409 251 16 
VA-rådgivning enskilda avlopp

VA-chef

Agneta Holm
Telefon: 08-409 251 06

Anläggningschef

Magnus Viklund
Telefon: 08-409 251 13
VA-anläggningar, pumpstationer mm. Vattenkvalitet, vattenmätning mm

Rörnätschef

Håkan Stallman
Telefon: 08-409 251 20
Drift ledningsnätet, omläggning, nyanläggning mm

VA-ingenjörer

Dennis Olsen
Telefon: 08-409 251 17
Ledningskartan mm

Claes Bolander
Telefon: 08-409 251 02
Drift och underhåll av ledningsnät, anläggningsavgifter

Marcus Larsson
Telefon: 08-409 251 07
Investeringar, underhåll, ledningskartan mm

Björn Johansson
Telefon: 08-409 251 15
Dagvatten, tillskottsvatten mm

Annette Adolfsson
Telefon: 08-409 251 14
Projektledare VA-projekt

Håkan Petersson
Telefon: 08-409 251 19
Projektledare VA-projekt

Felanmälan

Vatten och avlopp

Vid akuta fel på kommunens vatten- och avloppssystem ring:
Dagtid: 08-591 260 00 (kommunens växel)
Kvällstid/Jour: 08-454 25 66 (SOS Alarm)

Råd och tips innan felanmälan

Fel uppstår ibland på de allmänna VA-systemet, det kan tex vara avloppsstopp eller vattenläckor. Felet kan även vara inne på den enskilde fastighetsägarens VA-serviser. Här nedan finns en del information att tänka på innan du kontaktar oss.

Brunaktigt  eller grumligt dricksvatten

Ibland kan det hända att dricksvattnet är brunaktigt (rostfärgat) eller grumligt när det kommer ur kran. Avlagringar kan lossna från ledningarna när vattenhastigheten eller vattnets strömningsriktning ändras, till exempel vid avstängning på grund av vattenläcka eller vid reparationsarbete. Dricksvattnet är inte farligt att dricka, men kontakta oss om det fortfarande är grumligt efter en rejäl genomspolning i 15 minuter , det vill säga när du låtit dricksvattnet rinna med fullt öppna kranar under minst 15 minuter. Det kan vara bra att göra rent kransilen i samband med missfärgat dricksvatten.

Vitaktigt dricksvatten

Ibland kan dricksvattnet i kran vara vitaktigt eller upplevas som lite “dimmigt”. Det beror oftast på att det är luft i dricksvattnet, vilket är helt ofarligt och försvinner efter ett tag.

 Avloppsstopp

Avloppsstopp förekommer både i den allmänna ledningarna och i fastighetsägarens egna ledningar. Sigtuna Vatten & Renhållning AB ansvarar endast för avhjälpande av stopp utanför tomtgränsen, stopp inom fastigheten är fastighetsägarens eget ansvar. Om du är osäker på om stoppet sitter i den allmänna avloppsledningen eller i fastighetsägarens kontakta oss för säkerhets skull!

Avfall

För anmälan av missade tömningar kan du använda vårt formulär som finns här.

Tyck till

Har du synpunkter på vår verksamhet? Välkommen att lämna åsikter och förslag till förbättringar eller förändringar. Tänk på att detta är ett formulär för synpunkter. Har du frågor om ditt abonnemang, kontakta vår kundtjänst. Vill du göra en felanmälan, ring/använd formuläret ovan. Självklart kan du vara anonym, men vill du ha återkoppling, vänligen lämna en e-postadress vi kan nå dig på.

Vi på Sigtuna Vatten & Renhållning vill gärna veta vad du tycker om vår verksamhet. Alla åsikter räknas, både positiva och negativa. Vänligen fyll i formuläret.